Pretest หมวดหมู่วิชา 'สังคมศึกษา'

ข้อสอบสังคม 7 วิชาสามัญ ปี 2556

วิชา : สังคมศึกษา

ระดับชั้น : วิชาสามัญ ม.6

จำนวน : 50 ข้อ

ข้อสอบสังคมศึกษา O-net ม.3 ปี 2558

วิชา : สังคมศึกษา

ระดับชั้น : O-net ม.3

จำนวน : 44 ข้อ