Pretest หมวดหมู่วิชา 'วิทยาศาสตร์'

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ป.6 ปี 2559

วิชา : วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : O-net ป.6

จำนวน : 30 ข้อ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ม.3 ปี 2559

วิชา : วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : O-net ม.3

จำนวน : 40 ข้อ