img

14 วันก็พิชิตฟิสิกส์ O-NET ม.6 ได้ แค่แพลนอ่านหนังสือดีๆ จาก “อาจารย์ศักดิ์ชัย”

วิชาฟิสิกส์ ต้องคิดคำนวณ สูตรเยอะแยะไปหมด น้องๆ หลายคนคงแอบบ่นกันอยู่ล่ะสิ เอาล่ะ เลิกเพลียกับฟิสิกส์ แล้วมาใช้เทคนิคดีๆ แพลนอ่านหนังสือกันดีกว่า ใช้เวลาแค่ 14 วัน ก็ครอบคลุมทุกสาระแล้วล่ะ โดยกัมบัตเตะได้วิธีดีๆ แบบนี้จาก “อาจารย์ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์” เจ้าของหนังสือคู่มือเล่มใหม่ “ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน” ตามมารู้จักอาจารย์คนเก่ง พร้อมคำแนะนำดีๆ จากท่านกันเล้ย!

1. อยากให้อาจารย์ศักดิ์ชัย แนะนำตัวเองให้น้อง Ganbatte รู้จักกันก่อน

สวัสดีครับ! ยินดีที่ได้รู้จักนักเรียนทุกคนครับ ครูชื่อ ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์ ครับ ณ ปัจจุบันครูยังคงทำงานที่ครูรัก ชื่นชอบและมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานในส่วนนี้ โดนงานของครูจะเป็นการทำงานวิชาการแบบครบวงจร ทั้งอาจารย์พิเศษ นักวิชาการ และนักเขียน รวมถึงเป็นติวเตอร์รับเชิญตามโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ โดยประวัติการศึกษาและการทำงานของครู สามารถสรุปสั้นๆ ดังด้านล่างนี้ครับ

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • นักวิชาการ 

นักวิชาการประจำบริษัทอักษรเจริญทัศน์(อจท.) จำกัด

 • อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษประจำห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔

 • นักเขียน 

ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ดังรายชื่อหนังสือ ด้านล่าง

 • ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน
 • ทางลัดชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
 • ติวเข้ม O-NET ม.6 วิชาชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
 • คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-5-6

 

2. หนังสือพิชิต ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET .6 ใน 14 วัน มีความแตกต่างจากหนังสือติวฟิสิกส์เล่มอื่นๆ อย่างไร

ก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มใดสักเล่ม สิ่งที่ครูพึงระลึกและพึงกระทำเสมอคือพยายามเขียนให้ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตร และตรงจุดประสงค์ของการสอบในรายวิชานั้นๆมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจะสอบในรายวิชา O-NET นักเรียนควรจะทราบว่า แม้ในเนื้อหาของวิชานี้จะประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ แต่มันก็ไม่ใช่จะต้องไปอ่านเนื้อหาของสายวิทย์ให้เพิ่มความงง และเสียเวลาการอ่านเข้าไปอีก เพราะนักเรียนควรทราบเป็นอย่างดีว่า เนื้อหาของการสอบวิทยาศาสตร์ O-NET คือ ขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน! ไม่ใช่จะต้องไปอ่านเนื้อหาของสายวิทย์(ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม) 

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ของการสอบ ตรงกับแนวข้อสอบจริง ตรงตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การออกสอบของรายวิชา O-NET โดยหนังสือพยายามนำเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ครบถ้วน โดยเนื้อหาจะไม่สั้นจนอ่านไม่รู้เรื่อง และจะไม่ยาวจนมีแต่น้ำ 

ครูทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้อ่านข้อมูลที่ตรงกับการสอบจริงๆมากที่สุด สามารถทำความเข้าใจได้เร็ว ประหยัดเวลา และไม่เสียเวลาอ่านในสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อหาจริงๆ เพราะนักเรียนต้องทราบว่า นักเรียนทุกคนมีการสอบในหลายวิชา ไม่ใช่แค่วิชาเดียว ดังนั้น การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบก็ควรอ่านให้ตรงกับจุดประสงค์และเกณฑ์การออกสอบของวิชานั้นๆจริงๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เนื่องจากเราก็ต้องใช้เวลาในการอ่านวิชาอื่นๆอีกเช่นกัน

 

3. อยากให้พูดถึงเนื้อหาหรือแนวข้อสอบที่เน้นในเล่ม  พิชิต O-NET .6 ใน 14 วัน ว่าสำคัญอย่างไร

เนื้อหาและแนวข้อสอบในเล่มนี้ จะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ในส่วนของวิชาฟิสิกส์ และนอกจากนี้ในการสอบวิชา 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็จะมีส่วนของฟิสิกส์พื้นฐาน เช่นกัน ซึ่งเนื้อหาและเกณฑ์การออกข้อสอบก็เหมือนกัน หรือจะพูดให้เห็นภาพก็คือ วิทยาศาสตร์ O-NET และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( 9 วิชาสามัญ) ใช้เกณฑ์ขอบเขตเนื้อหาเดียวกันก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(สายวิทย์และสายศิลป์เรียนในส่วนนี้เหมือนกัน แต่สายวิทย์จะไปเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง) 

ดังนั้นเนื้อหาและแนวข้อสอบในเล่มนี้ นักเรียนสามารถใช้ในการสอบ 2 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ O-NET และ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในส่วนของรายวิชาฟิสิกส์

 

4. อยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ O-NET ฟิสิกส์ .6 ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สำหรับนักเรียนสายศิลป์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ก็คือส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนเรียนในห้องอยู่แล้ว ส่วนวิชาฟิสิกส์ O-NET ก็คือส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ดังนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นวิชาพื้นฐาน นักเรียนก็ควรอ่านในรายวิชาพื้นฐาน อย่าไปอ่านผิดเล่ม เช่น ไปอ่านเนื้อหาฟิสิกส์ของสายวิทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักเรียนไม่เคยเรียน ก็จะทำให้เสียเวลา แถมงง นอกจากนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมาก ดังนั้นสำหรับนักเรียนสายศิลป์ ก็ให้อ่านเนื้อหาในรายวิชาพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือดาราศาสตร์ เพราะขอบเขตของ O-NET เป็นขอบเขตของรายวิชาพื้นฐาน ไม่ใช่รายวิชาเพิ่มเติม ดังนั้นนักเรียนเลือกอ่านให้ถูกจุดประสงค์ และฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ จะได้รู้แนวข้อสอบจริง สิ่งนี้จะช่วยทำให้นักเรียนได้คะแนนดีอย่างแน่นอน

สำหรับนักเรียนสายวิทย์ นักเรียนจะได้เรียนทั้งรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม อยู่แล้วในห้องเรียน หลายๆคนชอบประมาทและคิดว่า อ่านวิชาเพิ่มเติมแล้วก็จะสามารถทำพื้นฐานได้ทุกอย่าง อันนั้นถือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง นักเรียนคงไม่ต้องเรียนทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐานหรอก เพราะการสอบนั้นวัดกันที่รู้กับไม่รู้ เรื่องบางเรื่องเราก็ไม่รู้ ดังนั้นคำแนะนำของครูสำหรับสายวิทย์คือเลือกอ่านหนังสือให้ถูก ดังนี้

 • ถ้านักเรียนจะสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ก็ให้อ่านเนื้อหาในเล่มรายวิชาพื้นฐานและฝึกทำแบบฝึกหัด O-NET เพื่อให้คุ้นชินกับข้อสอบจริง
 • ถ้านักเรียนจะสอบวิทยาศาสตร์ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ก็ให้อ่านเนื้อหาในเล่มรายวิชาเพิ่มเติมและฝึกทำแบบฝึกหัด  PAT2 และ 9 วิชาสามัญ เพื่อให้คุ้นชินกับข้อสอบจริง

จงระลึกเสมอว่า รายวิชาพื้นฐาน ใช้สำหรับสอบ O-NET ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม ใช้สำหรับสอบ PAT2 และ 9 วิชาสามัญ(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ดังนั้นนักเรียนอ่านถูกขอบเขตของรายวิชาก็จะทำให้เรามีโอกาสสอบได้คะแนนดีเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

สุดท้ายครูขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบครับ อนึ่งการทำหนังสือทุกๆเล่มของครูนั้น ครูพยายามทำให้มันถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้ว แต่อันเนื่องมาจากกระบวนการทำหนังสือออกมาสัก 1 เล่มมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มันมีกระบวนการหลายขั้นตอนมากๆกว่าจะสำเร็จเป็นรูปเล่ม ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดบางจุด ครูต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากนักเรียนมีข้อติชมหรือแนะนำประการใด ก็สามารถติดต่อครูได้ทาง kerdpithak@gmail.com ได้เสมอครับ ครูพร้อมรับคำแนะนำและติชม เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ

Recent Post