Study Notes เคมี ม.ปลาย สไตล์ Cornell เล่ม 2

ผู้แต่ง : อาจารย์ไมธ์

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ISBN : 978-616-494-030-7

ราคา : 259 บาท

• สรุปเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2-ม.6 อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างช่วยเสริมความเข้าใจ

• อัปเดตเนื้อหาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมทุกสนามสอบ

• จัดวางเนื้อหาตามรูปแบบที่ปรับมาจาก Cornell Notes ซึ่งเป็นวิธีการจดโน้ตที่ดีที่สุด

• ปิดท้ายเนื้อหาทุกบทด้วย Mind Map ช่วยรวบยอดความคิดเป็นหนึ่งเดียว

 

 

Cornell Notes ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้สมองเกิดการเรียนรู้ผ่านคำสำคัญและการสรุป

ช่วยให้สามารถจดจำเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ตัวอย่างทดลองอ่าน >>> คลิกที่นี่

สั่งซื้อได้ที่นี่  >>>  คลิกที่นี่

Books