Study Notes เคมี ม.ปลาย สไตล์ Cornell เล่ม 1

ผู้แต่ง : อาจารย์ไมธ์

จำนวนหน้า : 184 หน้า

ISBN : 978-616-494-029-1

ราคา : 259 บาท

• ย่อยเนื้อหาเคมี ม.4-ม.5 เทอม 1 ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมอัปเดตเนื้อหาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่

• จัดเรียงเนื้อหาตามรูปแบบที่ปรับมาจาก Cornell Notes ช่วยให้ง่ายต่อการทบทวน

• เสริมการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบด้วย Mind Map ท้ายบท

• เหมาะแก่การอ่านทบทวนบทเรียน สำหรับสอบในโรงเรียน และสอบสนามต่างๆ

 

 

Cornell Notes ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้สมองเกิดการเรียนรู้ผ่านคำสำคัญและการสรุป

ช่วยให้สามารถจดจำเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ตัวอย่างทดลองอ่าน >>> คลิกที่นี่

 

สั่งซื้อได้ที่นี่  >>>  คลิกที่นี่

Books