เคมี ม.ปลาย word by word

ผู้แต่ง : เคมีครูนาส

จำนวนหน้า : 260 หน้า

ISBN : 978-616-8068-72-4

ราคา : 219 บาท

• รวบรวมเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย ไว้โดยละเอียด ผ่านคำศัพท์กว่า 400 คำ ให้ความหมายแบบอ่านเข้าใจง่าย เปิดหาง่ายด้วย Index

  ท้ายเล่ม

• แบ่งหมวดคำต่างๆ ตามความถี่ในการพบในข้อสอบ ทำให้แบ่งเวลาในการอ่านได้ง่ายขึ้น หากมีเวลาน้อย ก็กวาดสายตาอ่านเฉพาะ

  คำสำคัญได้เลย

• ภาพประกอบสี่สี พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

บอกสิ่งที่มักเจอในข้อสอบ และข้อควรระวังหลายๆ จุด เตรียมพร้อมไม่ให้โดนข้อสอบหลอก

 

ตัวอย่างทดลองอ่าน >>> https://goo.gl/XkY1mx

 

สั่งซื้อได้ที่นี่  >>> https://goo.gl/fH5Fr3

Books