ชีวะ ม.ปลาย word by word

ผู้แต่ง : ชนิตร์นันทน์ พรมมา (ครูฝ้าย)

จำนวนหน้า : 506 หน้า

ISBN : 978-616-8068-66-3

ราคา : 359 บาท

• รวบรวมเนื้อหาในวิชาชีววิทยา ม.ปลายไว้โดยละเอียดผ่านคำศัพท์กว่า 1,300 คำ ให้ความหมายแบบอ่านเข้าใจง่าย เปิดหาง่ายด้วย index ท้ายเล่ม

• แบ่งหมวดคำต่างๆ ตามความถี่ในการพบในข้อสอบ ทำให้แบ่งเวลาในการอ่านได้ง่ายขึ้น หากมีเวลาน้อย ก็กวาดสายตาอ่านเฉพาะคำสำคัญได้เลย

• ภาพประกอบสี่สี พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

บอกสิ่งที่มักเจอในข้อสอบ และข้อควรระวังในหลายๆ จุด เตรียมพร้อมไม่โดนข้อสอบหลอก

 

ทดลองอ่าน >>> ลิกที่นี่

 

สั่งซื้อได้ที่นี่  >>> https://goo.gl/nBkRz3

 

Books