Lecture สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ แบสิ่ว

จำนวนหน้า : 144 หน้า

ISBN : 978-616-8068-57-1

ราคา : 179 บาท

• สรุปภาษาไทย ม.ปลาย แบบครบถ้วนจัดเต็ม

• อ่านง่าย เข้าใจไว ไม่ปวดหัว

• ทบทวนบทเรียน เตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

“หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนให้ผู้อ่านที่ต้องการนำความรู้ไปใช้สอบเข้าศึกษาต่อ หรือทบทวนความรู้ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย

เนื้อหาในเล่มเป็นการสรุปเฉพาะสาระสำคัญ ส่วนเทคนิคการจดจำ ผู้เขียนเห็นว่าหากอ่านแล้วนำไปสร้างเป็นหลักการจำด้วยตนเอง

ความรู้นั้นก็จะคงทนยิ่งขึ้น เนื้อหาใน Lecture สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย โดยเฉพาะเรื่องชนิดของคำ

ยึดเนื้อหาจากไวยากรณ์แนวภาษาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสรุปความรู้ที่ทำให้เราเรียนรู้ภาษาไทย

ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำตามแบบเดิม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับการเรียนและการสอบมากยิ่งขึ้น”

                                                                                     

                                                                                                         กิตติพงษ์ แบสิ่ว (อ.กอล์ฟ)

 

ตัวอย่างทดลองอ่าน >>> https://goo.gl/mmye5A

 

สั่งซื้อได้ที่นี่  >>> https://goo.gl/acYiKC

Books