About Us

 

สำนักพิมพ์กัมบัตเตะ เกิดขึ้นจากความตั้งใจอยากให้หนังสือคู่มือเตรียมสอบสำหรับน้องๆ 

มีความน่าสนใจและดึงดูดให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

 

 

โดยที่เนื้อหาทางวิชาการยังคงแน่นปึ้กเหมือนเดิม 

ที่เพิ่มเข้ามาคือความสนุกสนานระหว่างการเตรียมตัวสอบ

 

 

จึงออกแบบรูปเล่มให้น่ารัก น่าอ่าน น่าเรียน ดูผ่อนคลาย

และหวังว่าหนังสือของเรา 

จะช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนของทุกๆ คนให้ดียิ่งขึ้นได้