About Us

 

สำนักพิมพ์กัมบัตเตะ เกิดขึ้นจากความตั้งใจอยากให้หนังสือคู่มือเตรียมสอบสำหรับน้องๆ นั้น

มีความน่าสนใจและดึงดูให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

 

 

โดยที่เนื้อหาทางวิชาการยังคงแน่นปึ้กเหมือนเดิม 

ที่เพิ่มเข้ามา คือความสนุกสนานระหว่างการเตรียมตัวสอบ

 

 

เราจึงออกแบบรูปเล่มมาให้ดูผ่อนคลาย น่าอ่าน น่าเรียน น่ารัก 

และหวังว่าหนังสือของเรา 

จะช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนของทุกๆ คนให้ดียิ่งขึ้นได้